Πρακτικά Συνεδριάσεων

« ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο.Ε.Υ. ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

Θέμα: « ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο.Ε.Υ. ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»
Ημ/νια: 20/05/2016 11:47:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΛΤΤΩΛΚ-ΡΜΗ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 26/04/2017 12:32:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΒΨΩΛΚ-1ΩΟ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 21743/13-4-2017 (ΑΔΑ: ΩΨ9ΣΩΛΚ-ΡΟ8 ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΕΡΙ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 21743/13-4-2017 (ΑΔΑ: ΩΨ9ΣΩΛΚ-ΡΟ8 ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΠΕΡΙ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ
Ημ/νια: 26/04/2017 12:09:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 66ΨΟΩΛΚ-Ρ10

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 26/04/2017 11:29:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΩ0ΩΛΚ-ΔΟ3

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΥΜΑΡΙΤΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΥΜΑΡΙΤΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ημ/νια: 26/04/2017 11:05:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΖΧΠΩΛΚ-Δ0Δ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 116/2017 ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΝΑΚΛΗΣΗ- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ)

Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 116/2017 ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΑΝΑΚΛΗΣΗ- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ)
Ημ/νια: 26/04/2017 10:22:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω1ΒΟΩΛΚ-ΝΑΒ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ή ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΜΠΟΥΤΣΗΣ Σ.)»

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ή ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΜΠΟΥΤΣΗΣ Σ.)»
Ημ/νια: 25/04/2017 10:03:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΖΧΩΛΚ-ΙΜ2

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛ. ΛΑΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ –ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΔΟΥ ΗΣΑΪΑ ) ΣΕ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Θέμα: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛ. ΛΑΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ –ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΔΟΥ ΗΣΑΪΑ ) ΣΕ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ & ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
Ημ/νια: 25/04/2017 10:01:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΔ6ΩΛΚ-2ΘΕ

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗ , ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΤΥΛΙΔΟΣ

Θέμα: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗ , ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΤΥΛΙΔΟΣ
Ημ/νια: 25/04/2017 09:59:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 66ΚΩΩΛΚ-ΛΔΠ

«ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ

Θέμα: «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΕΝΩΘΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ
Ημ/νια: 25/04/2017 09:56:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΤΞΩΛΚ-5ΡΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2014-2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2014-2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 30/09/2015 09:09:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔ6ΛΩΛΚ-ΙΑ7

Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στον Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στον Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 01/09/2016 13:47:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω97ΟΩΛΚ-ΘΗΤ

Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στον ΑΟ ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Θέμα: Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στον ΑΟ ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ημ/νια: 01/09/2016 13:42:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΚΡΩΛΚ-ΠΙΨ

Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 01/09/2016 13:36:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 73ΖΔΩΛΚ-ΑΞ9

Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στον Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙΤΣΑΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Θέμα: Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στον Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙΤΣΑΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Ημ/νια: 01/09/2016 13:30:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟ82ΩΛΚ-Κ59

Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στον Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ

Θέμα: Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στον Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗΣ
Ημ/νια: 01/09/2016 13:23:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 63Π2ΩΛΚ-5ΧΤ

Σελίδες