Πρακτικά Συνεδριάσεων

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΕ ΦΑΝΕΡΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΕ ΦΑΝΕΡΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Ημ/νια: 24/05/2017 09:43:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 70ΞΟΩΛΚ-ΕΩΧ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Η.Φ.Η

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Η.Φ.Η
Ημ/νια: 24/05/2017 14:22:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧΤΘΩΛΚ-Η0Δ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ (ΠΕΡΙΠ.1Δ ΑΡΘΡΟ 174 Ν.3463/06)

Θέμα: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ (ΠΕΡΙΠ.1Δ ΑΡΘΡΟ 174 Ν.3463/06)
Ημ/νια: 24/05/2017 13:42:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕ7ΜΩΛΚ-ΠΣ6

ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ»

Θέμα: ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΟΚ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ»
Ημ/νια: 24/05/2017 13:21:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω8ΛΙΩΛΚ-ΩΚΠ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ -...

Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ JCB, ΚΑΙ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΤΕΡ) ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΤΗΣ- ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Ημ/νια: 24/05/2017 13:10:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟΦΑΩΛΚ-ΜΘΕ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ –...

Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ(ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΛΑΜΙΑΣ, ΡΟΔΙΤΣΑΣ , Μ.ΒΡΥΣΗΣ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε ΛΑΜΙΑΣ»
Ημ/νια: 24/05/2017 12:52:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 63ΓΔΩΛΚ-ΔΑΕ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Ημ/νια: 24/05/2017 12:44:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Π7ΓΩΛΚ-ΖΧΩ

Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Θέμα: Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Ημ/νια: 24/05/2017 12:27:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 64ΖΛΩΛΚ-5ΗΤ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 24/05/2017 12:07:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞ5ΑΩΛΚ-2Φ4

ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ¨ΚΑΛΩΣ ΑΝΤΑΜΩΘΗΚΑΜE

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ¨ΚΑΛΩΣ ΑΝΤΑΜΩΘΗΚΑΜE
Ημ/νια: 24/05/2017 11:59:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΔΔΩΛΚ-ΘΡ0

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ή ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΑΛΑΜΠΑΜΝΟΥ Ε.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ή ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΑΛΑΜΠΑΜΝΟΥ Ε.)
Ημ/νια: 23/05/2017 14:03:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΠΡΩΛΚ-939

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΚΛΕΝΗ Π.)»

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΚΛΕΝΗ Π.)»
Ημ/νια: 23/05/2017 13:58:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Φ3ΙΩΛΚ-ΖΛΜ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ή ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΣ Ε.)

Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ή ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΣ Ε.)
Ημ/νια: 23/05/2017 13:56:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕ9ΤΩΛΚ-Ζ15

ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 72.344,39 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 72.344,39 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%)
Ημ/νια: 23/05/2017 11:57:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4Ε5ΩΛΚ-9ΦΒ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΄Η ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΒΕΡΩΦ-ΝΙKΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΠΡΟΫΠ. 40.000,00€

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΄Η ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΒΕΡΩΦ-ΝΙKΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΠΡΟΫΠ. 40.000,00€
Ημ/νια: 23/05/2017 11:49:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 71ΗΟΩΛΚ-Β5Χ

Σελίδες