Πρακτικά Συνεδριάσεων

« ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο.Ε.Υ. ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

Θέμα: « ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο.Ε.Υ. ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»
Ημ/νια: 20/05/2016 11:47:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΛΤΤΩΛΚ-ΡΜΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2014-2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2014-2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 30/09/2015 09:09:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔ6ΛΩΛΚ-ΙΑ7

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.200,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24%

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.200,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24%
Ημ/νια: 10/08/2017 13:43:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Υ58ΩΛΚ-ΘΔ9

ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-18, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 122.453,10(ΜΕ ΦΠΑ 24%)

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ου ΠΡΑΚΤΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-18, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 122.453,10(ΜΕ ΦΠΑ 24%)
Ημ/νια: 10/08/2017 13:37:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗΓΥΩΛΚ-ΟΟΑ

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Θέμα: ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
Ημ/νια: 10/08/2017 13:30:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ7ΒΒΩΛΚ-ΣΛΩ

ΈΓΚΡΙΣΗ H MH 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 240.000,00€

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ H MH 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 240.000,00€
Ημ/νια: 10/08/2017 13:28:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔ7ΙΩΛΚ-22Μ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 74.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 74.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α
Ημ/νια: 10/08/2017 13:17:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘ9ΧΩΛΚ-Ι5Ψ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Κ.Χ. Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 133.453,76€, ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Κ.Χ. Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 133.453,76€, ΜΕ Φ.Π.Α. 24%
Ημ/νια: 10/08/2017 13:09:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 700ΥΩΛΚ-938

ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ANAΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛ. 300.000,00

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ANAΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛ. 300.000,00
Ημ/νια: 09/08/2017 10:22:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 606ΞΩΛΚ-ΟΩΔ

ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΡΑΝΤΖΟΜΥΛΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛ. 69.000,00€».

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΡΑΝΤΖΟΜΥΛΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛ. 69.000,00€».
Ημ/νια: 09/08/2017 09:59:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Ι3ΕΩΛΚ-7Η9

ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 26.904,56 €

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 26.904,56 €
Ημ/νια: 09/08/2017 09:24:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 61ΔΙΩΛΚ-41Υ

ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΠΑΡΑΛΑΒΗ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ» , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 54.907,20 €

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΠΑΡΑΛΑΒΗ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ» , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 54.907,20 €
Ημ/νια: 09/08/2017 08:27:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΓΡΩΛΚ-ΤΕΓ

Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στον Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στον Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 01/09/2016 13:47:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω97ΟΩΛΚ-ΘΗΤ

Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στον ΑΟ ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Θέμα: Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στον ΑΟ ΕΛΠΙΔΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ημ/νια: 01/09/2016 13:42:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΚΡΩΛΚ-ΠΙΨ

Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 01/09/2016 13:36:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 73ΖΔΩΛΚ-ΑΞ9

Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στον Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙΤΣΑΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Θέμα: Περί παραχώρησης χρήσης γηπέδου στον Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΔΙΤΣΑΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Ημ/νια: 01/09/2016 13:30:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟ82ΩΛΚ-Κ59

Σελίδες