Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 45 λεπτά 15 δευτερόλεπτα

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δ.Σ. σχετικά με Δημόσιες Συμβάσεις στον Πρόεδρο της επιχείρησης

Θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δ.Σ. σχετικά με Δημόσιες Συμβάσεις στον Πρόεδρο της επιχείρησης
Ημ/νια: 24/02/2017 13:42:43
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΑΡΟΕΦΖ-Ρ7Ρ

Αναθέσεις παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων.

Θέμα: Αναθέσεις παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων.
Ημ/νια: 24/02/2017 12:17:48
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6995ΟΕΦΖ-21Ρ

Δέσμευση πιστώσεων - έγκριση δαπανών – διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων

Θέμα: Δέσμευση πιστώσεων - έγκριση δαπανών – διάθεση (ψήφιση) πιστώσεων
Ημ/νια: 24/02/2017 11:58:00
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 73Σ0ΟΕΦΖ-4ΑΖ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ - ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΙ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB)

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ - ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΙ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB)
Ημ/νια: 24/02/2017 11:31:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΦ8ΩΛΚ-6ΥΟ

Ψήφισμα των εργαζομένων του Προγράμματος ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’ των δομών Α΄-Β΄-Γ΄ του Δήμου Λαμιέων και Υπάτης.

Θέμα: Ψήφισμα των εργαζομένων του Προγράμματος ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’ των δομών Α΄-Β΄-Γ΄ του Δήμου Λαμιέων και Υπάτης.
Ημ/νια: 24/02/2017 11:31:28
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΔΡΟΕΦΖ-ΥΕΡ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΙ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΙ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.
Ημ/νια: 24/02/2017 11:29:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω0ΖΕΩΛΚ-0Ι1

Μεταστέγαση τον δομών του Προγράμματος ‘Βοήθεια στο Σπίτι’’.

Θέμα: Μεταστέγαση τον δομών του Προγράμματος ‘Βοήθεια στο Σπίτι’’.
Ημ/νια: 24/02/2017 11:27:48
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩΔΡΟΕΦΖ-ΒΑΑ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΙ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΙ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.
Ημ/νια: 24/02/2017 11:27:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 69ΣΞΩΛΚ-ΥΩΘ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΙ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΙ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.
Ημ/νια: 24/02/2017 11:24:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΒΟΩΛΚ-4ΓΓ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015»

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015»
Ημ/νια: 23/02/2017 14:47:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΟ4ΦΩΛΚ-Ρ1Α

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ κ.ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ 22/12/2016

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ κ.ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ 22/12/2016
Ημ/νια: 23/02/2017 11:57:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΩ2ΣΩΛΚ-ΨΧΕ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΣΤΕΦ., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 556/2016 Α.Ο.Ε.

Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΣΤΕΦ., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 556/2016 Α.Ο.Ε.
Ημ/νια: 23/02/2017 11:56:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7ΗΒ4ΩΛΚ-Π86

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 & ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κ.ΜΑΡΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΛΑΔΟ.

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 & ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κ.ΜΑΡΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΛΑΔΟ.
Ημ/νια: 23/02/2017 11:55:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 7Θ3ΛΩΛΚ-Π34

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ ΤΣΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞ., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 556/2016 Α.Ο.Ε.

Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΝ ΤΣΑΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞ., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 556/2016 Α.Ο.Ε.
Ημ/νια: 23/02/2017 11:55:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΓΧΛΩΛΚ-ΘΦΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κ.ΜΑΡΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΛΑΔΟ.

Θέμα: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ κ.ΜΑΡΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΛΑΔΟ.
Ημ/νια: 23/02/2017 11:52:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΥΧΩΛΚ-947

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧ/ΝΗΣ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΔ(19/12/2016-20/12/2016)

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΑΣΧ/ΝΗΣ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΚΔΔ(19/12/2016-20/12/2016)
Ημ/νια: 23/02/2017 10:38:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΦ4ΩΛΚ-5ΑΒ

Σελίδες