Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Αποφάσεις & Διοικ. Πράξεις
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 15 ώρες 44 λεπτά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Κ. ΝΕΟ ΚΡΙΚΕΛΛΟ Δ.Ε.ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Κ. ΝΕΟ ΚΡΙΚΕΛΛΟ Δ.Ε.ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
Ημ/νια: 22/06/2017 15:44:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Ι43ΩΛΚ-30Ω

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΟΨΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΘΙΓΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ...

Θέμα: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΟΨΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΘΙΓΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ, ΣΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΖΑΚΙΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ, ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕΧΡΙ 1,00Μ.
Ημ/νια: 22/06/2017 15:13:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞΟΓΩΛΚ-Β3Φ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 22 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ ΜΑΓΓΙΔΗ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝ ΛΑΜΙΑ 2017»στις 21/6/2017

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 22 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ ΜΑΓΓΙΔΗ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝ ΛΑΜΙΑ 2017»στις 21/6/2017
Ημ/νια: 22/06/2017 14:08:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖ8ΞΩΛΚ-ΗΛ5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 22/06/2017 13:57:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω9ΧΓΩΛΚ-ΨΝΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 22/06/2017 13:53:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΥΡΩΛΚ-9ΨΜ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟΥ Δρ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ ΜΑΓΓΙΔΗ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ,ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝ ΛΑΜΙΑ 2017»στις 21/6/2017

Θέμα: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟΥ Δρ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ ΜΑΓΓΙΔΗ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ,ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝ ΛΑΜΙΑ 2017»στις 21/6/2017
Ημ/νια: 22/06/2017 13:50:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΛΝΒΩΛΚ-ΠΣΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 22/06/2017 13:48:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΑΣΦΩΛΚ-ΜΑΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 22/06/2017 13:45:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΠΝΚΩΛΚ-ΟΟΒ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 22/06/2017 13:42:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΔΠΞΩΛΚ-Ζ0Χ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 21/06/2017 14:31:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΒΙΩΛΚ-ΛΥΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 21/06/2017 14:30:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩ3ΕΩΛΚ-ΦΟΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 21/06/2017 14:29:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥ55ΩΛΚ-ΥΝ2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 21/06/2017 14:29:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡΠΔΩΛΚ-ΓΑ4

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 21/06/2017 14:28:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω2Η5ΩΛΚ-Μ6Ρ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 21/06/2017 14:27:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΕΧΩΛΚ-ΧΑΦ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

Θέμα: ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ
Ημ/νια: 21/06/2017 14:25:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΙΝΩΛΚ-54Η

Σελίδες