Πρόγραμμα Διαύγεια - Διοικητική Υπηρεσία

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Διοικητική Υπηρεσία
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22%20AND%20unitId:%22%CE%94%CE%99%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%A3%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%A5%CE%A0%CE%97%CE%A1%CE%95%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D%22

Ενημερώθηκε: πριν από 7 ώρες 10 λεπτά

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
Ημ/νια: 21/06/2017 13:20:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΛΧΩΛΚ-9ΕΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ )ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2017 ΓΙΑ ΤΙΣ...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ )ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2017 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ
Ημ/νια: 08/06/2017 14:24:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΦΕΩΛΚ-5ΨΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ-ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ-ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ) ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2017 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ-ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ-ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ) ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2017 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟ-ΙΔΑΧ
Ημ/νια: 08/06/2017 14:15:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨ69ΩΛΚ-ΧΩΠ

Σελίδες