Πρόγραμμα Διαύγεια - Πολεοδομία

Εγγραφή στο Ροή Πρόγραμμα Διαύγεια - Πολεοδομία
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

URL: http://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/feed/rss?q=organizationId:%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%99%CE%95%CE%A9%CE%9D%22%20AND%20unitId:%22%CE%94%CE%99%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%9F%CE%94%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%91%CE%A3%22

Ενημερώθηκε: πριν από 7 ώρες 3 λεπτά

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2997/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΆΡΙΘΜ. 502/10 ΟΙΚ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΚΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΨΩΜΑ6, ΣΤΑ ΓΑΛΑΝΕΙΚΑ , ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2997/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΆΡΙΘΜ. 502/10 ΟΙΚ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΚΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΨΩΜΑ6, ΣΤΑ ΓΑΛΑΝΕΙΚΑ , ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
Ημ/νια: 01/04/2013 10:20:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΚ-ΥΔΞ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2997/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΆΡΙΘΜ. 502/10 ΟΙΚ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΚΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΨΩΜΑ6, ΣΤΑ ΓΑΛΑΝΕΙΚΑ , ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2997/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΆΡΙΘΜ. 502/10 ΟΙΚ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΚΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΨΩΜΑ6, ΣΤΑ ΓΑΛΑΝΕΙΚΑ , ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
Ημ/νια: 01/04/2013 10:18:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΚ-ΟΣΩ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 502/2010 ΟΙΚ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΚΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΨΩΜΑ 6 ΣΤΑ ΓΑΛΑΝΕΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 502/2010 ΟΙΚ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΚΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΨΩΜΑ 6 ΣΤΑ ΓΑΛΑΝΕΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 01/04/2013 10:15:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΚ-7ΟΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 61/2009 ΟΙΚ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΣ" ΜΩΛΟΥ ΛΟΚΡΙΔΟΣ

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 61/2009 ΟΙΚ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΣ" ΜΩΛΟΥ ΛΟΚΡΙΔΟΣ
Ημ/νια: 01/04/2013 10:12:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΚ-ΚΣ9

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 267/2009 ΟΙΚ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ , ΣΤΟΝ ΑΦΑΝΟ, ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 267/2009 ΟΙΚ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ , ΣΤΟΝ ΑΦΑΝΟ, ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
Ημ/νια: 01/04/2013 10:07:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΚ-ΤΗΩ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 485/1996 ΟΙΚ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 8 - ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 485/1996 ΟΙΚ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 8 - ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ
Ημ/νια: 01/04/2013 10:02:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΚ-ΣΘΛ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 485/1996 ΟΙΚ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 8 - ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 485/1996 ΟΙΚ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 8 - ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΑ
Ημ/νια: 01/04/2013 10:00:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΚ-Γ9Ν

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 512/2010 ΟΙΚ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΚΑΙ ΜΑΤΣΟΥΚΑ 19 ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 512/2010 ΟΙΚ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΚΑΙ ΜΑΤΣΟΥΚΑ 19 ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
Ημ/νια: 01/04/2013 09:51:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΚ-ΕΜΦ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 442/2011 ΟΙΚ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΤΖΑΜΑΛΑ" ΤΗΣ ΤΚ ΑΝΘΗΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 442/2011 ΟΙΚ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΤΖΑΜΑΛΑ" ΤΗΣ ΤΚ ΑΝΘΗΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ημ/νια: 01/04/2013 09:48:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΚ-Λ7Ε