Κοινωνικό παντοπωλείο

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο μας λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2012 σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Παλαιά Δημοτική Αγορά Λαμίας, Όθωνος & Αγ. Νικολάου γωνία.

Βασικές Αρχές

Οι αρχές και το κοινωνικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου στηρίζεται:

 • Στη δημιουργία μιας κοινωνίας αλληλεγγύης και στην ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα φτώχειας και αποκλεισμού.
 • Στις ανθρωπιστικές αρχές της κοινωνίας των ίσων ευκαιριών, της ισοπολιτείας και της κοινωνικής επανένταξης Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων.
 • Στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων.
 • Στην καλλιέργεια της κουλτούρας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο μας στοχεύει στην κοινωνική προστασία και μέριμνα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, που πλήττονται από τις συνέπειες της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Επιδιώκει να συμβάλει μέσα από οριζόντια δέσμη ενεργειών ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης στη μερική άρση των συνεπειών της φτώχειας, της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης ατόμων και οικογενειών.

Προβάλει, κινητοποιεί και ευαισθητοποιεί με βάση τα παραπάνω αιτήματα και ανάγκες τον πληθυσμό της πόλης μας, καθώς και άλλους συλλογικούς φορείς, ιδιώτες, τοπικές επιχειρήσεις  κλπ, για να συνδράμουν στην προσπάθεια στήριξης και αλληλεγγύης προς οικονομικά αδύναμες και ευπαθείς κατηγορίες του κοινωνικού ιστού της πόλης μας.

Ο στόχος, που υπηρετείται, είναι η κάλυψη πρωτογενών αναγκών διαβίωσης κατοίκων του Δήμου μας, που αδυνατούν οικονομικά να ανταποκριθούν, ώστε να διασφαλιστεί μια αξιοπρεπής συνθήκη επανένταξής τους στην τοπική κοινωνία ή συγκράτησης στοιχειωδών όρων διαβίωσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: 

 1. Αίτηση (παρέχεται από τα γραφεία μας).
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του οικονομικού έτους 2012 - Ε1 σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η εκκαθάριση – και του φορολογικού εντύπου Ε9, διαφορετικά Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., που πιστοποιεί ότι ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να κάνει φορολογική δήλωση, γιατί δεν έχει εισοδήματα.
 5. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ / ΔΕΥΑΛ / τηλεφώνου, που να αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας στο Δήμο Λαμιέων.
 6. Βεβαίωση Μόνιμης κατοικίας.
 7. Μισθωτήριο οικίας θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση ενοικίου).
 8. Γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή βεβαίωση εγγραφής στα αντίστοιχα μητρώα της Πρόνοιας σε περίπτωσης χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας.
 9. Κάρτες ανεργίας. 
 10. Αποδεικτικό για τρέχουσες δόσεις σε δάνεια ή ανεξόφλητοι λογαριασμοί (γενικά οποιοδήποτε έγγραφο δηλώνει έντονη οικονομική δυσχέρεια στην οικογένεια).
 11. Μια μικρή φωτογραφία.

Τηλέφωνα για πληροφορίες: 2231351091, 2231035131.

 

Κοινωνικό παντοπωλείοΚοινωνικό παντοπωλείοΚοινωνικό παντοπωλείο
Κοινωνικό παντοπωλείοΚοινωνικό παντοπωλείοΚοινωνικό παντοπωλείο