Γραφείο Αλλοδαπών & Μετανάστευσης

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Το Τμήμα τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία

περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

  • Τηρεί Μητρώο Αλλοδαπών.
  • Παραλαμβάνει αιτήσεις , ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την χορήγηση και ανανέωση αδειών παραμονής-διαμονής  αλλοδαπών στην Ελλάδα.
  • Παραλαμβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και τις προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
  • Επιδίδει σχετικές με τα ανωτέρω αποφάσεις σε αλλοδαπούς.
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Γραφείο Αλλοδαπών & Μετανάστευσης