Γραφείο Ανέργων & Δημοτικής Μέριμνας

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού είναι οι εξής:

  • Η καταγραφή των ενδεών, απόρων, αστέγων (δημοτών) και γενικώς των χρηζόντων υλικής βοήθειας δημοτών και φροντίζει για τη σίτιση, στέγαση, παροχή τροφίμων, ενδύσεως καθώς και την κατά το δυνατόν οικονομική στήριξή των σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας.
  • Η συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη για την οικονομική ενίσχυση και τη στήριξη ειδικών περιπτώσεων οικονομικώς αδυνάτων, κυρίως ανικάνων για εργασία δημοτών, λειτουργώντας Ταμείο Αλληλοβοήθειας Απόρων.
  • Η φροντίδα για την ίδρυση και λειτουργία Δημοτικών Κατασκηνώσεων όπου θα φιλοξενούνται δωρεάν τέκνα απόρων οικογενειών καθώς και οικογενειών χαμηλών εισοδημάτων.
  • Οι ενέργειες για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συνδημοτών που χρήζουν βοηθείας.
  • Η ασχολία με τα θέματα κοινωνικής ένταξης των οικονομικών και άλλων μεταναστών.
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων
Γραφείο Ανέργων & Δημοτικής Μέριμνας