Γραφείο Διαχείρισης

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Διαχείρισης συνοψίζονται στα εξής:

  • Διενέργεια κάθε πράξης σχετικής με τη διαχείριση των ειδών και υλικών που προμηθεύεται ο Δήμος για τις ανάγκες των υπηρεσιών, παραλαβή αυτών, μετά από ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο από τις προβλεπόμενες επιτροπές και διαβίβαση στο Γραφείο Αποθήκης βάσει διατακτικών και σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής που εκδίδονται απ το Γραφείο Προμηθειών και υπογράφονται αρμοδίως.
  • Παρακολούθηση της εκτέλεσης κάθε παραγγελίας μέχρι και της παραλαβής των παραγγελθέντων ειδών.
  • Μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών/εξοπλισμού των άχρηστων ή υλικών που πλεονάζουν και τήρηση των διαδικασιών καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών.
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51055
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών - Αποθήκης
Γραφείο Διαχείρισης