Γραφείο Διαχείρισης Αθλητικών Χώρων & Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού είναι οι εξής:

 • Εισηγείται στο αρμόδιο τμήμα για την στελέχωση με προσωπικό του γραφείου με βάση τις ανάγκες αυτού.
 • Φροντίζει για την έγκαιρη και σωστή υλοποίηση των αποφάσεων του Τμήματος.
 • Συντάσσει τον κανονισμό λειτουργίας των αθλητικών χώρων και έχει την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή του.
 • Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των χώρων άθλησης σε θέματα συντήρησης – καθαριότητας.
 • Μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα εισηγείται για τις αναγκαίες προμήθειες ειδών συντήρησης και καθαριότητας.
 • Φροντίζει για τον εξοπλισμό με τα απαραίτητα και κατάλληλα μέσα για την άμεση παροχή υγειονομικής περίθαλψης.
 • Σε συνεννόηση με τα σωματεία και τις υπηρεσίες προβαίνει στην έκδοση προγραμμάτων προπονήσεων αθλητικών σωματείων.
 • Καθορίζει τις προπονήσεις στα γήπεδα με χλοοτάπητα σε συνεννόηση με τον συντηρητή και τα σωματεία.
 • Εισηγείται στο αρμόδιο τμήμα για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων για την διεξαγωγή αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Ευθύνεται για την φύλαξη, συντήρηση των υλικών και μέσων εξοπλισμού των χώρων άθλησης.
 • Τηρεί τα απαιτούμενα βιβλία για όλες τις εγκαταστάσεις και το υλικό τους.
 • Συνεργάζεται με άλλα γραφεία ή τμήματα για θέματα συναρμοδιότητας.
 • Είναι υπεύθυνο για την σύνταξη των προτάσεων και  την υλοποίηση των προγραμμάτων Μαζικού  Αθλητισμού  τα οποία υλοποιούνται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
 • Φροντίζει για το σχεδιασμό και την εισήγηση στη Δ/νση έκδοσης ενημερωτικών εντύπων που αφορούν την υλοποίηση των προγραμμάτων και των εκδηλώσεων
 • Έχει την ευθύνη για τη διοργάνωση κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης.
Διεύθυνση: 
Φιλίας 1
Τηλέφωνο: 
22310-67413
Φαξ: 
22310-67413
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Αθλητισμού
Γραφείο Διαχείρισης Αθλητικών Χώρων & Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού