Γραφείο Δημοτικού Νεκροταφείου

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού είναι οι εξής:

-Επιμελείται την κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Νεκροταφείων.

-Το Γραφείο αυτό λειτουργεί με την άμεση και υπεύθυνη καθοδήγηση του προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών.

-Μεριμνά για τη συνεπή εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας, διοικήσεως και διαχειρίσεως των κοιμητηρίων στους χώρους αυτών.

-Ενεργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον οικείο κανονισμό του Δήμου, τη βεβαίωση και είσπραξη των δικαιωμάτων των Δημοτικών Νεκροταφείων. 

-Ενεργεί τις νόμιμες διατυπώσεις για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.

-Τηρεί τα προβλεπόμενα από το νόμο και τον οικείο κανονισμό του Δήμου βιβλία.

-Επιβλέπει το εργαζόμενο στα κοιμητήρια προσωπικό και φροντίζει για την τήρηση της ευταξίας, της κοσμιότητας και της καθαριότητας των χώρων των κοιμητηρίων, καθώς και για τη διαφύλαξη των τάφων και των αντικειμένων τους.

-Φροντίζει για τη συντήρηση των κηπαρίων και την προστασία του πράσινου των κοιμητηρίων.

-Εισηγείται την παραχώρηση των διαθέσιμων οικογενειακών τάφων, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού κανονισμού.

-Υποδεικνύει κάθε μέτρο που θεωρεί αναγκαίο για τη βελτίωση της καταστάσεως των Νεκροταφείων.

Διεύθυνση: 
Αναπαύσεως 10
Τηλέφωνο: 
22310-34730
Φαξ: 
22310-34730
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προσόδων
Γραφείο Δημοτικού Νεκροταφείου