Γραφείο Δημοτολογίου

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Διεύθυνση: 
Λειανοκλάδι
Τηλέφωνο: 
22313-51500
Φαξ: 
22313-51509
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Δημοτική Ενότητα Λειανοκλαδίου
Γραφείο Δημοτολογίου