Γραφείο Έκδοσης Πιστοποιητικών

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Τηλέφωνο: 
22310-67565
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Γραφείο Έκδοσης Πιστοποιητικών