Γραφείο Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού Προσωπικού

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
  • Οι καθηγητές και διδάσκαλοι των σχολών και των τµηµάτων αυτών υποχρεούνται να εφαρμόζουν το πρόγραµµα διδασκαλίας και να διδάσκουν τα μαθήματα που προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός του Δ.Ω.Λ. σε συνδυασμό µε τις διατάξεις των άρθρων 60 έως 287 του  Β.Δ διατάγματος της 11 Νοεμβρίου 1957 (ΦΕΚ 229/1957τ.Β') «περί κυρώσεως του Εσωτερικού Κανονισμού του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης», που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 1 του  Ν.299/1976.
  • Μεριμνά για την διαρκή άνοδο του επιπέδου των Σχολών και την ποιοτική βελτίωση της διδασκαλίας των μαθημάτων.
  • Υποχρεούται σε παροχή εργασίας σύμφωνα με τον κανονισμό και τις ειδικές αποφάσεις.
  • Καταρτίζει τα προγράμματα διδασκαλίας των σπουδαστών τους και μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή  εξετάσεων (προαγωγικών, απολυτηρίων, επαναληπτικών κ.ά).
Διεύθυνση: 
Αχιλλέως & Δυοβουνιώτη
Τηλέφωνο: 
22310-28884
22310-52807
Φαξ: 
22310-22545
Υπηρεσία: 
Δήμαρχος
Γραφείο Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού Προσωπικού