Γραφείο Επιβολής Διοικητικών Πράξεων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού είναι οι εξής:

Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Αδειών Κατ. Υγ/κού Ενδ. & Θεμάτων
Γραφείο Επιβολής Διοικητικών Πράξεων