Γραφείο Γραμματείας

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Το Γραφείο Γραμματείας της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων παρέχει τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στη Δ/ση Υποδομών και Τεχνικών Έργων. Είναι αρμόδιο για την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων, την ηλεκτρονική δημοπρασία των έργων, την κατάρτιση των συμβάσεων σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης και τη Νομική Υπηρεσία και την τήρηση αποθετηρίου μελετών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Διεύθυνση: 
Κραββαρίτη 3
Τηλέφωνο: 
22310-20424
Υπηρεσία: 
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων
Γραφείο Γραμματείας