Γραφείο Ιστορίας - Αρχείου

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
  • Μεριμνά για την οργάνωση και διαχείριση αρχείων όλων των υπηρεσιών του Δήμου.
  • Συνεργάζεται με το Γενικό αρχείο του κράτους για τον εντοπισμό χρήσιμων εγγράφων που αποτελούν σημαντικές πηγές άντλησης στοιχείων ιστορικού ενδιαφέροντος.
  • Φροντίζει για την εκκαθάριση και διαβάθμιση  του αρχειακού υλικού και την ασφαλή φύλαξη στον κατάλληλο χώρο.
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51043
Φαξ: 
22313-51064
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Γραφείο Ιστορίας - Αρχείου