Γραφείο Καταναλωτή

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού είναι οι εξής:

  • Η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και ενημέρωσης για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καταναλωτή.
  • Η ανάπτυξη δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών.
  • Η δικτύωση και η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Γενική Γραμματεία Καταναλωτών, Ινστιτούτο Καταναλωτών – ΙΝ.ΚΑ. κ.λ.π.).
  • Η συγκέντρωση και η παροχή στους δημότες κάθε χρήσιμης πληροφορίας γύρω από την κατανάλωση αγαθών.
  • Η έκδοση εντύπων με στόχο την προβολή και τόνωση της τοπικής αγοράς, τη δημιουργία καταναλωτικής συνείδησης των δημοτών, τον προσανατολισμό τους σε υγιεινή διατροφή και την προστασία τους από την κερδοσκοπία.
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων
Γραφείο Καταναλωτή