Γραφείο Κ.Ε.Π.

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Διεύθυνση: 
Μοσχοχώρι
Τηλέφωνο: 
22313-51421
22313-51422
Φαξ: 
22310-82018
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου
Γραφείο Κ.Ε.Π.