Γραφείο Λαογραφικού Μουσείου

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Αντικείμενο δράσης του Λαογραφικού Μουσείου είναι ο προγραμματισμός, η συντήρηση, η γνωστοποίηση, η έρευνα σχετικά με την τεκμηρίωση και προβολή των υλικών και προφορικών στοιχείων που συνθέτουν την έννοια της πολιτισμικής κληρονομιάς της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Ειδικότερα το Λαογραφικό Μουσείο:

  • Μεριμνά για την εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας του Λαογραφικού Μουσείου.
  • Τηρεί τις διαδικασίες διαφύλαξης, ταξινόμησης, συντήρησης και διάθεσης του υλικού που συγκροτεί τις συλλογές του, σύμφωνα και με τους Κανόνες Καλής Πρακτικής που ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, μέλος του οποίου είναι και το Λαογραφικό Μουσείο.
  • Συνεργάζεται με άλλα μουσεία και κέντρα πληροφόρησης για την επεξεργασία κοινών προτύπων ταξινόμησης αλλά και την μελλοντική τους δικτύωση.
  • Μεριμνά για τον πλουτισμό του υλικού που αποτελεί τις συλλογές και τις θεματικές ενότητες μέσω συγκεκριμένων πολιτικών προσκτήσεων (αγορά, δωρεά, ανταλλαγή).
  • Φροντίζει για το σχεδιασμό και την εισήγηση στη Δ/νση προγραμμάτων, διαλέξεων, σεμιναρίων, εκθέσεων, ανταλλαγών με άλλα μουσεία, μουσικών ακροάσεων και εν γένει καλλιτεχνικών και επιστημονικών εκδηλώσεων που προάγουν την πνευματική καλλιέργεια των δημοτών  και προβάλλουν την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης και της περιοχής.
  • Φροντίζει για το σχεδιασμό και την εισήγηση στη Διοίκηση έκδοσης ενημερωτικών εντύπων, οδηγών, καταλόγων του μουσείου που συμβάλλουν στην ενημέρωση του κοινού για τις θεματικές εκθέσεις του Μουσείου και τις δράσεις τους.
  • Συμμετέχει σε δίκτυα του Υπουργείου Πολιτισμού που οργανώνουν κατά έτος ενημερωτικές συναντήσεις σε θέματα Νεοελληνικού Πολιτισμού.
  • Συνεργάζεται για τη δημιουργία δικτύου τοπικών μουσείων και βιβλιοθηκών του Δήμου.
Διεύθυνση: 
Καλύβα Μπακογιάννη
Τηλέφωνο: 
22310-37832
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Πολιτισμού
Γραφείο Λαογραφικού Μουσείου