Γραφείο Ληξιαρχείου

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Διεύθυνση: 
Μοσχοχώρι
Τηλέφωνο: 
22313-51416
Φαξ: 
22310-82018
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου
Γραφείο Ληξιαρχείου