Γραφείο Μουσείων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού είναι οι εξής:

Διεύθυνση: 
Καλύβα Μπακογιάννη 6
Τηλέφωνο: 
22310-37832
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Πολιτισμού
Γραφείο Μουσείου Θερμοπυλών