Γραφείο Πνευματικών Κέντρων

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού είναι οι εξής:

  • Είναι υπεύθυνο για τις δραστηριότητες των  Πνευματικών  Κέντρων
  • Συντάσσει και υποβάλλει τον κανονισμό λειτουργίας των  Πνευματικών  Κέντρων
  • Συμμετέχει στον προγραμματισμό και υλοποίηση περιοδικών συνεδρίων, ημερίδων και λοιπών δράσεων.
  • Οργανώνει τμήματα χορού, θεάτρου, ζωγραφικής κ.λ.π.
Διεύθυνση: 
Αινιάνων 6 - 8
Τηλέφωνο: 
22310-46887
Φαξ: 
22310-46891
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Πολιτισμού
Γραφείο Πνευματικών Κέντρων Σταυρού - Αγίας Παρασκευής