Γραφείο Πρόνοιας - Κοινωνικού Αποκλεισμού - ΚΑΠΗ

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού είναι οι εξής:

Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (κέντρα ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κλπ) . Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.

Ο κοινωνικός λειτουργός έχει τη διοικητική ευθύνη της καλής λειτουργίας όλων των υπηρεσιών των ΚΑΠΗ και σαν συντονιστής:

 • Συνεργάζεται με τα ηλικιωμένα μέλη
 • Συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό, νοσηλευτή, εργοθεραπευτή κ.λ.π., για την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου
 • Έχει την ευθύνη της επικοινωνία με τοπικούς παράγοντες
 • Προγραμματίζει και οργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις άλλες ειδικότητες του κέντρου
 • Εισηγείται στον τμηματάρχη διάφορα θέματα που σχετίζονται με την λειτουργία της υπηρεσίας και χρειάζονται την έγκρισή του.
 • Εποπτεύει την πρακτική άσκηση σπουδαστών και τις ομάδες εθελοντών.
 • Ο νοσηλευτής/τρια βοηθά τον γιατρό τις ημέρες που βρίσκεται στο ιατρείο.
 • Επισκέπτεται στο σπίτι τα μέλη που έχουν ανάγκη
 • Δίνει οδηγίες για θέματα ατομικής και δημόσιας υγιεινής στα μέλη.
 • Κάνει μετρήσεις πίεσης, σακχάρου, ενέσεις, εμβολιασμό (αντιγριπικό)
 • Ο φυσιοθεραπευτής-τρία με εντολή γιατρού εκτελεί φυσιοθεραπευτικές πράξεις στα μέλη που έχουν ανάγκη.
 • Ο εργοθεραπευτής-τρία αξιοποιεί και δραστηριοποιεί τα μέλη για δημιουργική απασχόληση. Επίσης βοηθά αυτά στην άσκηση για αυτοεξυπηρέτηση και στην ανάπτυξη ενδιαφερόντων.
 • Η οικογενειακή βοηθός προσφέρει τις υπηρεσίες της κυρίως στο σπίτι των μελών (μοναχικών και απόρων) που έχουν ανάγκη βοήθειας. Έχει την ευθύνη της καντίνας του κέντρου και εφόσον δεν υπάρχει καθαρίστρια μεριμνά για την καθαριότητα του κτιρίου.
 • Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλπομένων σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης
Διεύθυνση: 
Τυμφρηστού 22
Μακροπούλου 93
Τηλέφωνο: 
22310-22808
22310-33217
Φαξ: 
22310-22808
22310-33217
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Υγείας Πρόνοιας
Γραφείο Πρόνοιας - Κοινωνικού Αποκλεισμού - ΚΑΠΗ