Γραφείο Συμβουλευτικής Αγωγής & Δράσεων Νεολαίας

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου αυτού είναι οι εξής:

  • Υποστηρίζει το Τοπικό Συμβούλιο Νέων της πόλης μας
  • Ενημερώνει, πληροφορεί, ευαισθητοποιεί τους νέους, τους γονείς τους εκπαιδευτικούς στα προβλήματα χρήσης ναρκωτικών, αλκοόλ και άλλων ουσιών
  • Διοργανώνει σεμινάρια με ειδικούς επιστήμονες για ενημέρωση σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, προληπτικής ιατρικής, αντισύλληψης κτλ
  • Ιδρύει σχολές γονέων για την αντιμετώπιση οικογενειακών προβλημάτων της εποχής μας
  • Οργανώνει ομάδες εφήβων για την αντιμετώπιση προβλημάτων των εφήβων
  • Φροντίζει για τη διαφώτιση των νέων σε θέματα δημόσιας υγείας
  • Αναπτύσσει δραστηριότητες για τη λύση προβλημάτων ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων (πρόσφυγες, αθίγγανοι κ.λ.π.)
  • Φροντίζει για τη συγκέντρωση και τεκμηρίωση στοιχείων που αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση στο χώρο του Δήμου στον τομέα τη χρήση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων
  • Παρακολουθεί τις δράσεις της Γ.Γ. Νέας Γενιάς, ενημερώνει γι’ αυτές τους νέους και υλοποιεί σχετικά προγράμματα
Διεύθυνση: 
Φιλίας 1
Τηλέφωνο: 
22310-67413
Φαξ: 
22310-67413
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Κοιν. Προστασίας - Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
Τμήμα Αθλητισμού
Γραφείο Συμβουλευτικής Αγωγής & Δράσεων Νεολαίας