Προϊστάμενος Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
  • Μελετά και τηρεί φακέλους των νόμων, διαταγμάτων και εγκυκλίων διαταγών που αφορούν το αντικείμενο του τμήματος και φροντίζει για την εφαρμογή τους.
  • Συνεργάζεται με τους προϊσταμένους και υπαλλήλους, συντονίζει τις υπηρεσιακές ενέργειες των γραφείων και εισηγείται στη Δημοτική Αρχή κάθε θέμα αρμοδιότητας του τμήματος.
  • Ελέγχει και υπογράφει όλες τις αποφάσεις που αφορούν μεταβολές στα Δημοτολόγια, Μητρώα Αρρένων και  εκλογικούς καταλόγους και προσυπογράφει όλα τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και τη σχετική αλληλογραφία.         
  • Είναι υπεύθυνος για τη σωστή εξυπηρέτηση των δημοτών και λύνει κάθε διαφορά μεταξύ υπαλλήλων και δημοτών.
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51034
Φαξ: 
2231067565
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Προϊστάμενος Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης