Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Αρμοδιότητες: 
  • Παρακολουθεί και μελετά τη νομοθεσία του τμήματος παρέχοντας τις κατάλληλες  οδηγίες
  • Τηρεί το αρχείο νόμων, γνωμοδοτήσεων και νομολογιών στα θέματα αρμοδιότητας του τμήματος, παραλαμβάνει την αλληλογραφία του Δήμου και τη διαβιβάζει  στις αρμόδιες Υπηρεσίες.
  • Εισηγείται στη Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με τα γραφεία κάθε θέμα που αφορά το τμήμα.
Διεύθυνση: 
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο: 
22313-51043
Φαξ: 
22313-51064
Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης