Εκτελεστική Επιτροπή

Πρόσκληση 5ης Συν. Ε.Ε. 2016

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 25 Νοέμβριος, 2016 - 15:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
5η συνεδρίαση

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017»

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 14 Οκτώβριος, 2016 (Ολοήμερη)
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
4η συνεδρίαση

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2016

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 14 Οκτώβριος, 2016 (Ολοήμερη)
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
4η συνεδρίαση

3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 6 Οκτώβριος, 2016 (Ολοήμερη)
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 29 Αύγουστος, 2016 (Ολοήμερη)
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
2η συνεδρίαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2015

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 7 Δεκέμβριος, 2015 (Ολοήμερη)
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
4η συνεδρίαση

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2015

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 23 Νοέμβριος, 2015 (Ολοήμερη)
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 18 Σεπτέμβριος, 2015 (Ολοήμερη)
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
2η συνεδρίαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 26 Ιούνιος, 2015 (Ολοήμερη)
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
1η συνεδρίαση
Αριθμός Απόφασης: 
1η απόφαση

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2015

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 26 Ιούνιος, 2015 (Ολοήμερη)
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
1η συνεδρίαση

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΕ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 17 Νοέμβριος, 2014 - 13:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
4η συνεδρίαση

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 2014-2019

3η Συνεδρίαση Ε.Ε.

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 16 Οκτώβριος, 2014 - 14:30
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Σελίδες