Επιτροπή Διαβούλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2016

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 7 Νοέμβριος, 2016 (Ολοήμερη)
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
2η συνεδρίαση

1η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2016

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριος, 2016 (Ολοήμερη)
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
1η συνεδρίαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2015

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 3 Δεκέμβριος, 2015 (Ολοήμερη)
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
3η συνεδρίαση

2η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2015

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 18 Νοέμβριος, 2015 (Ολοήμερη)
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
2η συνεδρίαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2015

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 15 Οκτώβριος, 2015 (Ολοήμερη)
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
1η συνεδρίαση

Πρόσκληση 1ης Συν. Ε.Δ. 2012

Είδος Επιτροπής: 
Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 14 Νοέμβριος, 2012 - 18:00
Κατηγορία Εγγράφου: 
Αριθμός Πρακτικού: 
1η συνεδρίαση

ΘΕΜΑ: Διατύπωση γνώμης επί του Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου για το 2011-2014.

ΘΕΜΑ: Διατύπωση γνώμης επί του τεχνικού προγράμματος 2013.