Έναρξη εγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λαμιέων για το σχολικό έτος 2017-2018

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Ημερομηνία: 
Δευ, 15/05/2017 (Ολοήμερη)
Ετικέτες: 

      Το Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λαμιέων ανακοινώνει ότι αρχίζει τη Δευτέρα 22 Μαΐου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017, η υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου για το σχολικό έτος 2017-2018.

     Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λαμιέων, μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά εγγραφής των νηπίων στα γραφεία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας:

Α΄ Παιδικός Σταθμός, Υψηλάντη και Μακροπούλου, τηλ: 22310 - 22348,

Β΄ Παιδικός Σταθμός,  Αθηνών 32, τηλ: 22310 - 26512,

Γ΄ Παιδικός Σταθμός,  Πιστόλη και Αδάνων 8 - Νέα Μαγνησία, τηλ: 22310 - 28652,

Δ΄ Παιδικός Σταθμός,  Αρκαδίου 6, τηλ: 22310 - 32969,

ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός, Νήσου Ρω – Καλύβια, τηλ: 22310 - 29357,

Ζ΄  Παιδικός Σταθμός, Αγίας Παρασκευής και Κ. Γαλανού – Γαλανέϊκα, τηλ: 22310 - 52337,

Η΄ Παιδικός Σταθμός, Σταυρός, τηλ: 22310 - 61705.

Η εξυπηρέτηση των δημοτών για λήψη εντύπων και για την κατάθεση δικαιολογητικών εγγραφών θα γίνεται καθημερινά από 08.00 π.μ-13.00 μ.μ.

Προϋποθέσεις εγγραφών

 • Η μητέρα να εργάζεται.
 • Ηλικία του παιδιού κατά την εγγραφή:

18 μηνών μέχρι 2,5 ετών για το βρεφικά τμήματα

2,5 ετών μέχρι και προνήπια για τα νηπιακά τμήματα.

 • Τα παιδιά του προνηπιακού τμήματος θα πρέπει να αυτοεξυπηρετούνται.

Δικαιολογητικά εγγραφών

 • Αίτηση γονέα.
 • Ληξιαρχική πράξη ή  Πιστοποιητικό γέννησης του νηπίου.
 • Βεβαίωση εργοδότη της μητέρας με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ενσήμων προκειμένου για εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα.
 • Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού, έλεγχος προβλεπόμενου εμβολιασμού καθώς και πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.
 • Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος. Για τα βρεφικά τμήματα η επιλογή θα γίνει με οικονομικά κριτήρια.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του νηπίου
 • Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ.

 Πρόσθετα δικαιολογητικά για τους αλλοδαπούς γονείς:

Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Δικαιολογητικά επανεγγραφών:

 • Αίτηση επανεγγραφής.
 • Βεβαίωση εργοδότη της μητέρας με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών και αντίγραφο πρόσφατων ενσήμων τρέχοντος έτους, προκειμένου για εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα.
 • Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος.