ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Ημερομηνία: 
Τετ, 12/04/2017 - 13:15 έως Πέμ, 27/04/2017 - 09:30
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
21318
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τρί, 11/04/2017
Είδος Προκήρυξης: 
Περίληψη: 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά,
με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης
της τεχνικής προσφοράς και της αντίστοιχης οικονομικής του κάθε υποψηφίου αναδόχου, για την εκτέλεση
της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», έτους 2017,
ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 73.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).