ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Ημερομηνία: 
Δευ, 21/11/2016 - 10:00 έως Πέμ, 01/12/2016 - 09:00
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
66450
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Πέμ, 17/11/2016
Αριθμός Μελέτης: 
8
Είδος Προκήρυξης: 
Περίληψη: 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα, αποκλειστικά βάση της τιμής, όπως αυτές προσδιορίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό για: 

«Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. 13%)  

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon diakiryxi_sporoi_fyta_dendryllia.pdf242.06 KB
PDF icon meleti_sporoi_fyta_dendryllia.pdf262.64 KB