Τσιμεντοστρώσεις ασφαλτοστρώσεις οδών εντός οικισμών Δ.Ε. Λιανοκλαδίου

Εκτυπώσιμη μορφήΕξαγωγή σε PDF
Ημερομηνία: 
Τρί, 01/08/2017 - 12:30 έως Τρί, 05/09/2017 - 10:30
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
45150
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Δευ, 24/07/2017
Αριθμός Μελέτης: 
33
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
7ΘΝΑΩΛΚ-2Ι4
Είδος Προκήρυξης: 
Περίληψη: 

Ο Δήμαρχος Λαμιέων προκηρύσσει δημόσια διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης Διακήρυξης, για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του έργου: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ  προϋπολογισμού 25,000,00 Ευρώ  με το Φ.Π.Α.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :

α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  με προϋπολογισμό 20,161,02  € δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).