Έργα, Προμήθειες, Υπηρεσίες

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ημερομηνία: 
Παρ, 24/03/2017 έως Παρ, 07/04/2017
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
17272
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Παρ, 24/03/2017
Αριθμός Μελέτης: 
1/2017

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

Ημερομηνία: 
Πέμ, 16/03/2017 έως Παρ, 31/03/2017
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
14732
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετ, 15/03/2017
Αριθμός Μελέτης: 
15/2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ημερομηνία: 
Πέμ, 16/03/2017 έως Πέμ, 30/03/2017
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
14738
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετ, 15/03/2017
Αριθμός Μελέτης: 
01/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)

Ημερομηνία: 
Παρ, 23/12/2016 έως Δευ, 16/01/2017
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
72372
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τρί, 20/12/2016
Αριθμός Μελέτης: 
18/2016

Προμήθεια υλικών συνεργείων για συντηρήσεις Κ.Χ. Δ.Ε Λαμίας

Ημερομηνία: 
Δευ, 21/11/2016 έως Τετ, 14/12/2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
66089
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετ, 16/11/2016
Αριθμός Μελέτης: 
44

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Ημερομηνία: 
Δευ, 21/11/2016 έως Πέμ, 01/12/2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
66450
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Πέμ, 17/11/2016
Αριθμός Μελέτης: 
8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017"

Ημερομηνία: 
Τετ, 09/11/2016 έως Τετ, 23/11/2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
64614
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετ, 09/11/2016
Αριθμός Μελέτης: 
14/2016
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
7ΚΥΓΩΛΚ-6Σ2

Σελίδες