Έργα, Προμήθειες, Υπηρεσίες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)

Ημερομηνία: 
Παρ, 23/12/2016 έως Δευ, 16/01/2017
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
72372
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τρί, 20/12/2016
Αριθμός Μελέτης: 
18/2016

Προμήθεια υλικών συνεργείων για συντηρήσεις Κ.Χ. Δ.Ε Λαμίας

Ημερομηνία: 
Δευ, 21/11/2016 έως Τετ, 14/12/2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
66089
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετ, 16/11/2016
Αριθμός Μελέτης: 
44

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Ημερομηνία: 
Δευ, 21/11/2016 έως Πέμ, 01/12/2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
66450
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Πέμ, 17/11/2016
Αριθμός Μελέτης: 
8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017"

Ημερομηνία: 
Τετ, 09/11/2016 έως Τετ, 23/11/2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
64614
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετ, 09/11/2016
Αριθμός Μελέτης: 
14/2016
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
7ΚΥΓΩΛΚ-6Σ2

Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Γργοποτάμου

Ημερομηνία: 
Δευ, 13/06/2016 έως Τρί, 19/07/2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
29669
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Παρ, 08/04/2016
Αριθμός Μελέτης: 
12
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
7ΛΚΕΩΛΚ-Ν6Λ

Υποδομή γηπέδων για υποδοχή πλαστικού τάπητα

Ημερομηνία: 
Δευ, 13/06/2016 έως Τρί, 12/07/2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
29668
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Παρ, 08/04/2016
Αριθμός Μελέτης: 
13
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
7ΨΕΛΩΛΚ-5ΜΓ

Σελίδες