Πρόσληψη Προσωπικού

Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών

Ημερομηνία: 
Παρ, 08/04/2016 έως Πέμ, 21/04/2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
18657
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Πέμ, 07/04/2016
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
ΩΒΛΓΩΛΚ-ΝΥ2

Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 36 θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ημερομηνία: 
Τετ, 06/04/2016 έως Τετ, 20/04/2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
4663
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετ, 23/03/2016

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής του άρθρου 43 του Ν. 4194 / 2013

Ημερομηνία: 
Τρί, 24/11/2015 έως Παρ, 25/12/2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
1
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Παρ, 13/11/2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Ημερομηνία: 
Παρ, 06/11/2015 έως Πέμ, 03/12/2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
69934
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Δευ, 02/11/2015
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
7ΡΗΥΩΛΚ-9ΡΒ

Σύμβαση ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης.

Ημερομηνία: 
Τρί, 11/08/2015 έως Παρ, 28/08/2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
49065
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τρί, 11/08/2015
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
ΩΡ44ΩΛΚ-257

Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ημερομηνία: 
Παρ, 12/06/2015 έως Δευ, 22/06/2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
27090
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Παρ, 15/05/2015
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
ΩΞΙΧΩΛΚ-ΡΓΩ

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΠΕ Ειδικού Συμβούλου

Ημερομηνία: 
Πέμ, 09/04/2015 έως Δευ, 20/04/2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
19488
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Πέμ, 09/04/2015
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
7ΡΓΟΩΛΚ-ΘΥ2

Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ημερομηνία: 
Πέμ, 09/04/2015 έως Παρ, 17/04/2015
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
19234
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετ, 08/04/2015
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): 
ΩΓ30ΩΛΚ-ΞΙ2

Σελίδες