Πρακτικά Συνεδριάσεων

Προβολή 1 - 30 από 6854
Επιλέξτε το είδος της επιτροπής
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 27/03/2017
Π.χ., 27/03/2017
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Είδος Επιτροπής Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
12 127 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
12 126 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
12 125 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
12 124 ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
12 123 ΆΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 530 / 2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
12 122 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
12 121 ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΊΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
12 120 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
12 119 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
12 118 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
12 117 ΔΕΣΜΕΥΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
12 116 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
12 115 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
12 114 3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
12 113 ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ- ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
12 112 ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ- ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
12 111 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
12 110 ΨΗΦΙΣΗ ΠIΣΤΩΣΗΣ -ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΝΑ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΜΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
12 109 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
12 108 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Δ/ΣΗ ΠΕΡΙ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
12 107 ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΗΣ THALIS E.S. S.A.- ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
12 106 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
12 105 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ... Οικονομική Επιτροπή Τρί, 21/03/2017 περισσότερα
11 104 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 13/03/2017 περισσότερα
11 103 ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 13/03/2017 περισσότερα
11 102 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 13/03/2017 περισσότερα
11 101 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ –... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 13/03/2017 περισσότερα
11 100 ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Η ΜΗ ΔΩΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΗΣ Οικονομική Επιτροπή Δευ, 13/03/2017 περισσότερα
11 99 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 11643 / 02-3-2017 (Α.Δ.Α. : 6ΩΨΓΩΛΚ-44Δ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Κ.... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 13/03/2017 περισσότερα
11 98 ΆΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 1 /2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-... Οικονομική Επιτροπή Δευ, 13/03/2017 περισσότερα

Σελίδες