Δημοτικό Συμβούλιο: Λίστα αποφάσεων

Προβολή 1 - 30 από 2738
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 28/06/2017
Π.χ., 28/06/2017
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
12 257 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 1Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ... Τρί, 20/06/2017 περισσότερα
12 256 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρί, 20/06/2017 περισσότερα
12 255 6Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Λ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ... Τρί, 20/06/2017 περισσότερα
12 254 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ... Τρί, 20/06/2017 περισσότερα
11 253 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΑΙΘΟΥΣΑΣ ) ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ... Πέμ, 01/06/2017 περισσότερα
10 252 ΠΕΡΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΄ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ Δευ, 29/05/2017 περισσότερα
10 251 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Δευ, 29/05/2017 περισσότερα
10 250 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ... Δευ, 29/05/2017 περισσότερα
10 249 ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΑΦΟΥ ΄ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ΄, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΦΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ... Δευ, 29/05/2017 περισσότερα
9 248 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ΄ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 247 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ΄ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 246 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ΄ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 245 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΡΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΚΙΝΙΣΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ΄ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 244 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ΄ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ... Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 243 ΕΓΚΡΙΣΗ 4ου Α.Π.Ε. (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ... Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 242 ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 241 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε. ΚΑΙ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ΄ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 240 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ΄ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 239 ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ΄ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 238 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΚΑΙ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ... Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 237 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ΄ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 236 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΟΥ... Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 235 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ... Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 234 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ΄ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 233 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ... Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 232 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ΄ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 231 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 230 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 229 ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΔΚ... Δευ, 22/05/2017 περισσότερα
9 228 ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ... Δευ, 22/05/2017 περισσότερα

Σελίδες