Οικονομική Επιτροπή: Λίστα αποφάσεων

Προβολή 1 - 30 από 2747
Γράψτε μια λέξη ή φράση κλειδί
Γράψτε τον αριθμό της συνεδρίασης
Γράψτε τον αριθμό της απόφασης
Π.χ., 20/02/2017
Π.χ., 20/02/2017
Συνεδρίαση Απόφαση Θέμα Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Επιλογές
6 59 ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΙΟ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Δευ, 13/02/2017 περισσότερα
6 58 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΥΟ ΑΓΟΝΩΝ ΦΑΝΕΡΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ... Δευ, 13/02/2017 περισσότερα
6 57 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ... Δευ, 13/02/2017 περισσότερα
6 56 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Δευ, 13/02/2017 περισσότερα
6 55 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δευ, 13/02/2017 περισσότερα
6 54 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δευ, 13/02/2017 περισσότερα
6 53 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ... Δευ, 13/02/2017 περισσότερα
6 52 ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ... Δευ, 13/02/2017 περισσότερα
6 51 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Δευ, 13/02/2017 περισσότερα
5 50 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Ν. 92/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ... Τρί, 07/02/2017 περισσότερα
5 49 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑ... Τρί, 07/02/2017 περισσότερα
5 48 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (... Τρί, 07/02/2017 περισσότερα
5 47 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 07/02/2017 περισσότερα
5 46 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 07/02/2017 περισσότερα
5 45 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τρί, 07/02/2017 περισσότερα
5 44 ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... Τρί, 07/02/2017 περισσότερα
4 43 ΆΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 116 / 2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-... Τρί, 31/01/2017 περισσότερα
4 42 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Τρί, 31/01/2017 περισσότερα
4 41 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 31/01/2017 περισσότερα
4 40 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 31/01/2017 περισσότερα
4 39 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Τρί, 31/01/2017 περισσότερα
4 38 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 31/01/2017 περισσότερα
4 37 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Τρί, 31/01/2017 περισσότερα
4 36 ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τρί, 31/01/2017 περισσότερα
3 35 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΟΣΟΥ 10.000,00€ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΟ ΑΒΕΕ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ... Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 34 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 583/13-12-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ... Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 33 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΣ ΑΡΣΗΣ ΔΙΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ... Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 32 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 31 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Δευ, 23/01/2017 περισσότερα
3 30 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Δευ, 23/01/2017 περισσότερα

Σελίδες