Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

A/A Φωτογραφία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Επικοινωνία Επιπλέον Στοιχεία
1 Σταυρογιάννης Νικόλαος του Δημητρίου (προφίλ) Δήμαρχος τηλ. 22310-22214
τηλ. 22310-22314
φαξ 22310-50610
grdrh@lamia-city.gr
Βιογραφικό
Δραστηριότητες
2 Μαντζάνας Δημήτριος του Παναγιώτη (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
3 Ρούλιας Ιωάννης του Γεωργίου (προφίλ) Αντιδήμαρχος τηλ. 22313-51015
φαξ 22313-51021
iroulias@lamia-city.gr
Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
4 Καλαμπαλίκης Δημοσθένης του Ανδρέα (προφίλ) Γενικός Γραμματέας τηλ. 22313-51010
φαξ 22313-51037
dkalampalikis@lamia-city.gr
Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
5 Ζήσιμος Γεώργιος του Βασιλείου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
6 Ριζάκος Παναγιώτης του Δημητρίου (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
7 Αρναούτογλου Θεόδωρος του Λάμπρου (προφίλ) Αντιδήμαρχος τηλ. 22313-51012
φαξ 22313-51044
th.arnaoutoglou@lamia-city.gr
Δραστηριότητες
8 Μώρης Δημήτριος του Ευθυμίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
9 Κορέντζελος Δημήτριος του Κωνσταντίνου (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
10 Κλειτσάκης Αθανάσιος του Ευθυμίου (προφίλ) Μέλος aklitsakis@sch.gr Βιογραφικό
Δραστηριότητες
Φόρμα επ/νίας
11 Αργύρη Παρασκευή (Βίβιαν) του Ιωάννη (προφίλ) Αντιδήμαρχος τηλ. 22313-51073
φαξ 22313-51073
vargiri@lamia-city.gr
Δραστηριότητες
12 Κερπινιώτης Κωνσταντίνος του Νικολάου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
13 Τσακμάκης Δημήτριος του Χρήστου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
14 Αδάμ - Μπαλταδούρου Δέσποινα του Γεωργίου (προφίλ) Γραμματέας Δραστηριότητες
15 Μπολοκούτας Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
16 Καραγιάννης Στυλιανός του Γεωργίου (προφίλ) Αντιδήμαρχος τηλ. 22310-67854
φαξ 22310-22465
s.karagiannis@lamia-city.gr
Δραστηριότητες
17 Μπούκας Αθανάσιος του Ευσταθίου (προφίλ) Αντιδήμαρχος τηλ. 22313-51035
φαξ 22313-51035
thanasismpoukas@lamia-city.gr
Δραστηριότητες
18 Κυρίτσης Δημήτριος του Γεωργίου (προφίλ) Αντιδήμαρχος τηλ. 22310-22393
φαξ 22310-22393
d.kyritsis@lamia-city.gr
Δραστηριότητες
19 Τσιτσίας Μάρκος του Γεωργίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
20 Τσεκούρας Δημήτριος του Ανάργυρου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
21 Νταφλούκας Βασίλειος του Χρήστου (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
22 Χαλβαντζής Ζαχαρίας (Ζάχος) του Κωνσταντίνου (προφίλ) Πρόεδρος τηλ. 22313 51081
z_chalvantzis@lamia-city.gr
z_chalvantzis@yahoo.com
Δραστηριότητες
23 Διαμαντάρας Αλέξανδρος του Αγγέλου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
24 Λάμπρου Γεώργιος του Λάμπρου (προφίλ) Αντιδήμαρχος τηλ. 22313-51002
φαξ 22313-51089
glamprou@lamia-city.gr
Δραστηριότητες
25 Ζαγγανάς Γεώργιος του Χρήστου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
26 Καραθάνος Κωνσταντίνος του Δημητρίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
Φόρμα επ/νίας
27 Τελώνης Δημήτριος του Σπυρίδων (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
28 Κοτρωνιάς Γεώργιος του Νικολάου (προφίλ) Μέλος Περιουσ. Κατ.
Βιογραφικό
Δραστηριότητες
Φόρμα επ/νίας
29 Κουτσοβέλης Σωτήριος του Χρήστου (προφίλ) Μέλος τηλ. 22313-51012
φαξ 22313-51040
Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
30 Μητσόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη (προφίλ) Μέλος d.mitsopoulos1970@yahoo.gr Περιουσ. Κατ.
Βιογραφικό
Δραστηριότητες
Φόρμα επ/νίας
31 Ραφτοπούλου-Παπασταμάτη Μαρία του Χαραλάμπους (προφίλ) Μέλος τηλ. 22313-51083
φαξ 22313-51073
Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
32 Κούτρας Δημήτριος του Παναγιώτη (προφίλ) Μέλος τηλ. 22313-51002
φαξ 22313-51002
Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
33 Μουστάκας Κωνσταντίνος του Ιωάννη (προφίλ) Αντιπρόεδρος τηλ. 22313-51015
φαξ 22313-51040
Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
34 Συλεούνης Δημήτριος του Σπυρίδων (προφίλ) Μέλος τηλ. 22310-67854
φαξ 22310-22465
d.sileounis@yahoo.gr
Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
Φόρμα επ/νίας
35 Φώσκολος Παναγιώτης του Γεωργίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
36 Ανδρικόπουλος Ανδρέας του Ιωάννη (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
37 Αργύρης Αθανάσιος του Δημητρίου (προφίλ) Μέλος τηλ. 22313-51037
φαξ 22313-51037
Περιουσ. Κατ.
Δραστηριότητες
38 Σταυρογιάννης Κωνσταντίνος του Χρήστου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
39 Αντωνίου-Σιούτα Μαρία του Ιωάννη (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
40 Λέβα Βασιλική του Κωνσταντίνος (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
Φόρμα επ/νίας
41 Σαγιάς Γεώργιος του Δημητρίου (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες
42 Στασινός Παναγιώτης του Σταματίου (προφίλ) Μέλος τηλ. 2231045910
τηλ. 6932837696
φαξ 2231045526
pstas@hol.gr
p-stas@hol.gr
Περιουσ. Κατ.
Βιογραφικό
Δραστηριότητες
Φόρμα επ/νίας
43 Χρονάς Αναστάσιος του Ηλία (προφίλ) Μέλος Δραστηριότητες