Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Δήμαρχος κος. Σταυρογιάννης Νικόλαος
Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & Ν.Π.Ι.Δ.
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Βαργιανίτη Ευσταθία Τηλ. 22310-22611
Φαξ 22310-22611
[Π]
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Γάκη Ελένη Τηλ. 22310-22808
Φαξ 22310-22808
[Π]
Θεοδοσίου Ευανθία Τηλ. 22310-22611
Φαξ 22310-22611
e.theodosiou@lamia-city.gr
[Π]
Κορκοβέλου Μαρία Τηλ. 22310-22808
Φαξ 22310-22808
3.kapi@lamia-city.gr
[Π]
Νικολοπούλου Ευαγγελία με όνομα πατρός Ευστράτιος Τηλ. 22310-22611
Φαξ 22310-22611
[Π]
Τσαδήμα Αικατερίνη Τηλ. 22313-51050
Φαξ 22310-22293
k.tsadima@lamia-city.gr
[Π]
Χατζηγιάννη Αποστολία Τηλ. 22310-22611
Φαξ 22310-22611
[Π]
Χατζηγιάννη Γεωργία - Αν. Προϊσταμένη Τηλ. 22310-22611
Φαξ 22310-22611
g.xantzigianni@lamia-city.gr
[Π]