Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Κοινωνικών Δομών - Εθελοντισμού

Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Τσαδήμα Αικατερίνη Τηλ. 22313-51050
Φαξ 22310-22293
k.tsadima@lamia-city.gr
[Π]