Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Πολιτισμού

Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Μπούρα Ευσταθία Τηλ. 22310-37832
Φαξ 22310-37832
[Π]
Παπαευθυμίου Ευφυμία - Αν. Προϊσταμένη Τηλ. 22310-46887
Φαξ 22310-46891
e.papaefthimiou@lamia-city.gr
[Π]