Κατάλογος προσωπικού : Διεύθυνση Σχεδιασμού, Οργάνωνσης & Πληροφορικής

Διεύθυνση Σχεδιασμού, Οργάνωνσης & Πληροφορικής
Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης - Αποδοτικότητας, Ποιότητας & Οργάνωσης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Πολιτοπούλου Αφροδίτη Τηλ. 22313-51007
Φαξ 22313-51044
politopoulou@lamia-city.gr
[Π]
Πουγκακιώτη Ιφιγένεια Τηλ. 22313-51096
Φαξ 22313-51044
pougkakioti.ifigeneia@lamia-city.gr
[Π]
Συργουνιώτης Βασίλειος με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22313-51097
Φαξ 22313-51044
otalamia@otenet.gr
[Π]
Τμήμα Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης - Τ.Π.Ε.
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Σταματοπούλου Χρυσούλα με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22313-51098
Φαξ 22313-51044
x.stamatopoulou@lamia-city.gr
[Π]
Συράκης Ιωάννης με όνομα πατρός Βασίλειος Τηλ. 22313-51018
syrakis.giannis@lamia-city.gr
[Π]
Διευθυντής
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Τσαούσης Κωνσταντίνος Τηλ. 22313 51094
Φαξ 22313 51044
k.tsaousis@lamia-city.gr
[Π]