Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Δημοτικού Ωδείου

Δήμαρχος κος. Σταυρογιάννης Νικόλαος
Τμήμα Δημοτικού Ωδείου
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Μπλουχάρη Αθανασία με όνομα πατρός Ανδρέας Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
[Π]
Περιβολιώτη Βασιλική με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
odeiolam@otenet.gr
[Π]
Πιπέλια Αλεξάνδρα με όνομα πατρός Παναγιώτης Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
odeiolam@otenet.gr
[Π]
Στεφοπούλου Αθηνά με όνομα πατρός Ευθύμιος Τηλ. 22310-28884
Φαξ 22310-22545
odeiolam@otenet.gr
[Π]