Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Δημοτικής Φιλαρμονικής

Δήμαρχος
Γραφείο Δημοτικής Φιλαρμονικής
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Μαντάς Δημήτριος με όνομα πατρός Παρασκευάς Τηλ. 22310-21882
[Π]
Μαστρογιαννόπουλος Νικόλαος με όνομα πατρός Αντώνιος Τηλ. 22310-21882
[Π]
Πολυμεροπούλου Ιωάννα με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22310-21882
[Π]
Φλέσσας Λεωνίδας με όνομα πατρός Βασίλειος Τηλ. 22310-21882
[Π]
Χασιακού Μαρία με όνομα πατρός Σπύρος Τηλ. 22310-21882
[Π]