Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης - Αποδοτικότητας, Ποιότητας & Οργάνωσης

Διεύθυνση Σχεδιασμού, Οργάνωνσης & Πληροφορικής
Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης - Αποδοτικότητας, Ποιότητας & Οργάνωσης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Πολιτοπούλου Αφροδίτη Τηλ. 22313-51007
Φαξ 22313-51044
politopoulou@lamia-city.gr
[Π]
Πουγκακιώτη Ιφιγένεια Τηλ. 22313-51096
Φαξ 22313-51044
pougkakioti.ifigeneia@lamia-city.gr
[Π]
Συργουνιώτης Βασίλειος με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22313-51097
Φαξ 22313-51044
otalamia@otenet.gr
[Π]