Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης - Τ.Π.Ε.

Διεύθυνση Σχεδιασμού, Οργάνωνσης & Πληροφορικής
Τμήμα Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης - Τ.Π.Ε.
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Σταματοπούλου Χρυσούλα με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22313-51098
Φαξ 22313-51044
x.stamatopoulou@lamia-city.gr
[Π]
Συράκης Ιωάννης με όνομα πατρός Βασίλειος Τηλ. 22313-51018
syrakis.giannis@lamia-city.gr
[Π]