Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Διεύθυνση Σχεδιασμού, Οργάνωνσης & Πληροφορικής
Τμήμα Διαφάνειας & Ηλ. Διακυβέρνησης - Τ.Π.Ε.
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Συράκης Ιωάννης με όνομα πατρός Βασίλειος Τηλ. 22313-51018
syrakis.giannis@lamia-city.gr
[Π]