Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Προμηθειών - Αποθήκης

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών - Αποθήκης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Ζαρίκα Κων/ντία με όνομα πατρός Ιωάννης Τηλ. 22313-51055
Φαξ 22313-51045
k.zarika@lamia-city.gr
[Π]
Ηλιοπούλου Παναγιώτα Τηλ. 22313-51046
Φαξ 22313-51045
iliopoulou.panagiota@lamia-city.gr
[Π]
Καροπούλου Παναγιώτα με όνομα πατρός Θωμάς Τηλ. 22313-51046
Φαξ 22313-51045
karopoulou@lamia-city.gr
[Π]
Πατρινός Φώτης με όνομα πατρός Δημήτριος f.patrinos@lamia-city.gr [Π]
Χαϊλης Κων/νος-Γεώργιος Τηλ. 22313-51045
Φαξ 22313-51045
grprom@lamia-city.gr
[Π]