Κατάλογος προσωπικού : Τμήμα Προσόδων

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προσόδων
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Αδάμ Χρυσούλα Τηλ. 22310-33325
Φαξ 22310-32215
adamx@lamia-city.gr
[Π]
Αλαφοδήμου Ελένη Τηλ. 22313-51080
Φαξ 22313-51016
alafodimou.eleni@lamia-city.gr
[Π]
Γκέτσιου Αγνή Τηλ. 22313-51062
Φαξ 22313-51016
getsiou.agni@lamia-city.gr
[Π]
Γούβαλης Κωνσταντίνος με όνομα πατρός Δημήτριος Τηλ. 22310-34730
Φαξ 22310-34730
[Π]
Ζιάκας Παναγιώτης Τηλ. 22313-51080
Φαξ 22310-51016
p.ziakas@lamia-city.gr
[Π]
Ζιάκας Παναγιώτης Τηλ. 22313-51084
Φαξ 22313-51016
p.ziakas@lamia-city.gr
[Π]
Καραδήμα Ελένη-Μαρία με όνομα πατρός Ηλίας Τηλ. 22310-33325
Φαξ 22310-32215
[Π]
Καρπέτα Σταυρούλα Τηλ. 22310-34730
[Π]
Καυκούλας Γεώργιος Τηλ. 22310-34730
[Π]
Κουτσής Πέτρος με όνομα πατρός Στυλιανός Τηλ. 22310-33325
Φαξ 22310-32215
[Π]
Κωνσταντίνου Δέσποινα με όνομα πατρός Κωνσταντίνος Τηλ. 22313-51084
Φαξ 22313-51016
d.konstantinou@lamia-city.gr
[Π]
Μπαλατσούκας Δημήτριος Τηλ. 22313-51049
Φαξ 22313-51016
d.mpalatsoukas@lamia-city.gr
[Π]
Ξενίτης Ανάργυρος με όνομα πατρός Γεώργιος Τηλ. 22310-34730
[Π]
Παπαιωάννου Ευαγγελία Τηλ. 22313-51053
Φαξ 22313-51053
epapaioannou@lamia-city.gr
[Π]
Πριστιόλας Ευθύμιος με όνομα πατρός Ιωάννης Τηλ. 22310-33325
Φαξ 22310-32215
[Π]
Σιούτα Αθανασία με όνομα πατρός Ευστάθιος Τηλ. 22313-51085
Φαξ 22313-51016
siouta.athanasia@lamia-city.gr
[Π]