Κατάλογος προσωπικού : Γραφείο Προμηθειών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών - Αποθήκης
Ονοματεπώνυμο Επικοινωνία Προφίλ
Πατρινός Φώτης με όνομα πατρός Δημήτριος f.patrinos@lamia-city.gr [Π]